Carrent – Karpathos

Rent a Car in Karpathos

Όροι ενοικίασεις αυτοκινήτου

Οροι οδήγησης

 • Ο οδηγός πρέπει να συμμορφώνεται με τον Ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Να οδηγεί συνετά και με προσοχή και ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών ή κακής ψυχολογικής κατάστασης που θα επηρεάσει την οδήγησή του.
 • Οφείλει να ΜΗΝ χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο σε οδήγηση εκτός δρόμου και σε παραλίες. Ζημιές που θα προκληθούν στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου από  βαριά αμέλεια ή κακόβουλη χρήση δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια και βαρύνουν τον οδηγό.  Η οδήγηση εκτός δρόμου επιτρέπεται μόνα στα 4χ4 τζιπ.
 • Σε περίπτωση που ανάψει κάποια προειδοιητική σήμανση στο καντράν του αυτοκινήτου να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας για να δώσουμε τις σωστές οδηγίες.
 • Σε καμία περίπτωση να μην επιτρέψει να οδηγήσει κάποιος άλλος το όχημα που δεν έχει καταχωρηθεί στο συμβόλαιο ενοικίασης και χωρίς την ενημέρωση της εταιρίας.

Πληρωμή

 
Όλες οι Κάρτες είναι αποδεκτές. Χωρίς προ-έγκριση της πιστωτικής σας κάρτας ή προκαταβολή για ενοικίαση του αυτοκινήτου.

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.

Απαραίτητα έγγραφα

Ο ενοικιαστής και όλοι οι εγκεκριμένοι οδηγοί πρέπει να είναι κάτοχοι μιας πλήρους και έγκυρης άδειας οδήγησης για τουλάχιστον δύο έτη και να το παρουσιάζουν ταυτόχρονα με δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κατά την παραλαβή του οχήματος. Επιπλέον, τα ακόλουθα
ισχύουν ανάλογα με τη χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης:

Άδειες οδήγησης της ΕΕ
Έγκυρες άδειες οδήγησης όλων των χωρών της ΕΕ γίνονται δεκτές.

Όλες οι Άλλες Άδειες οδηγησης
Άδειες οδήγησης τυπωμένες με μη-λατινικό αλφάβητο
(Αραβικά, ιαπωνικά και κυριλλικά) πρέπει να συνοδεύονται από έγκυρη διεθνή άδεια οδήγησης.

Η άδεια οδήγησης από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται  από διεθνή άδεια οδήγησης.

Περιορισμοί ηλικίας

Ισχύουν ορισμένοι κανονισμοί σχετικά με την ελάχιστη ηλικία και την κατοχή άδειας οδήγησης που μπορεί να υπάρχουν κατά τη διαδικασία κράτησης, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.  Η ελάχιστη ηλικία για κάθε οδηγό είναι 21 έτη (αφού κατέχει την άδεια οδήγησης
για τουλάχιστον 2 έτη). Είναι δυνατή η απόκλιση από την ελάχιστη ηλικία ανάλογα με το όχημα..

Στην Ελλάδα ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για την ελάχιστη ηλικία και την κατοχή άδειας οδήγησης:

21Άδεια οδήγησης 2 χρόνωνGroup: A, B, C C+
25Άδεια οδήγησης 3 χρόνωνGroup D, DD, Y, YD, E, M, S, SV, L,
   

Προυποθέσεις Άδειας Οδήγησης:

Απαιτείται κατοχή πλήρους Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς Άδειας οδήγησης που να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ενοικίαση, και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ώρα ενοικίασης και μέχρι της αποπεράτωσης της.

Ώρα Παραλαβής:

Η ώρα παραλαβής του αυτοκινήτου θα γίνεται κατόπιν συννενοήσεως με την εταιρεία Carrent – Karpathos.

Περιλαμβάνονται στο κόστος κράτησης

 • Επιτρεπόμενα Χιλιόμετρα
  Το όχημα παρέχεται με απεριόριστα χιλιόμετρα.
 • Δωρεάν παράδοση – παραλαβή του οχήματος
 • Οδικός χάρτης του νησιού
 • Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου
  Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου (Αστική Ευθύνη) παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο γραφείο μας.
 • Οδική Βοηθεία
  Παρέχεται 24ώρη Οδική Βοήθεια.
 • Φόροι & Τοπικές Επιβαρύνσεις
  Η κράτηση σας περιλαμβάνει όλους τους φόρους καθώς και χρεώσεις παράδοσης σε προνομιακές τοποθεσίες.
 • Δωρεάν παιδικό/βρεφικό κάθισμα. (Ο Πελάτης πρέπει να καθορίσει την ηλικία του παιδιού και τοποθετούνται δωρεάν απο την εταιρεία).
 • Δωρεάν ασφάλεια κλοπής ή πυρκαγιάς
 • Δωρεάν 1 επιπλέον οδηγός

Επιστροφές Χρημάτων

Το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν μη χρησιμοποιημένη διάρκεια ενοικίασης δεν επιστρέφεται ούτε πιστώνεται για μελλοντική χρήση.

Πολιτική Καυσίμου

Τα καύσιμα πληρώνονται από τον πελάτη και το όχημα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων που παραλήφθηκε. Τυχόν διαφορά πληρώνεται τοπικά.

Αυτό πληρώνεται τοπικά από εσάς – τον ενοικιαστή

 • Πρόστιμα και Ποινές
  Είστε υπεύθυνοι για το κόστος οποιουδήποτε πρόστιμου ή άλλης ποινής που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του οχήματος από εσάς. Το Carrent Karpathos  θα μετακυλήσει τη σχετική χρέωση σε εσάς προσθέτοντας τυχόν διαχειριστικά έξοδα.
 • Καθυστερημένη Επιστροφή του οχήματος:
  Αν το όχημα επιστραφεί αργότερα από την ώρα που αναφέρεται στο συμβόλαιο, τότε θα σας  χρεώσει για την καθυστέρηση.

Ασφάλεια και Όροι Ασφάλισης του Αυτοκινήτου :

Ο πελάτης – ενοικιαστής  κατανοεί ότι όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται από την εταιρεία που παρέχει και το ενοικιαζόμενο όχημα και όχι την Carrent Karpathos. Η ευθύνη για ζημιές που υπερβαίνουν την αγορεμένη ασφαλιστική κάλυψη βαρύνει τον ενοικιαστή του οχήματος. To Carrent Karpathos δεν παρέχει οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη σε σχέση με την ενοικίαση του οχήματος και δεν φέρει καμία απολύτως  ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση ατυχήματος.

Απαλλαγής Ευθύνης (CDW) με ποσό απαλλαγής:

H CDW (COLLISION DAMAGE WAIVER) περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης και οι όροι ορίζονται μέσα στο ενοικιαστήριο συμβόλαιο, όπως συμβαίνει σε όλη τη Ευρώπη.

*Σημείωση: Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να καλέσετε την αστυνομία και να αναφέρετε το περιστατικό άμεσα, στη συνέχεια να καταθέσετε ένα αντίγραφο της αστυνομικής αναφοράς μαζί με το ενοικιαστήριο συμβόλαιο στην εταιρεία ενοικίασης. Η κάλυψη CDW δεν ισχύει πέραν της συμφωνηθείσας διάρκειας ενοικίασης με την τοπική εταιρεία ενοικίασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν αυτή την ασφαλιστική κάλυψη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Carrent Karpathos  από τον οποίο θα παραλάβετε το όχημα σας.

Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης (FDW)

Ο ενοικιαστής επιλέγοντας την ασφάλεια αυτή μειώνει το ποσό της απαλλαγής σε περίπτωση ατυχήματος σε €0 (μηδέν) καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των:

 • €10.00  για όλες τις κατηγορίες  Α,BA,B,BB,B1,C,D,DD,J,J2,M

Εξαιρέσεις για τις Ασφάλειες CDW και FDW:

Οι CDW και FDW δεν είναι ασφάλειες αλλά συμφωνία ανάμεσα στην Carrent Karpathos και στον μισθωτή :
Οι χρεώσεις για οποιαδήποτε από τις ζημιές που αναφέρονται παρακάτω θα επιβαρύνουν απευθείας τον πελάτη ανεξαρτήτως αν έχει αποδεχθεί τις CDW και FDW, με πιο σημαντικές τις:
Κεραία ραδιοφώνου, τασάκια και συρτάρια του οχήματος, ζημιές στις κλειδαριές του οχήματος, απώλεια ή ζημιές στα κλειδιά του οχήματος, υαλοκαθαριστήρες, γυάλινες επιφάνειες, καθρέπτες, τροχούς, ελαστικά, εσωτερικό του οχήματος, εφεδρικό κλειδί και γρύλλος, τάσια, φωτιστικά σώματα, καπάκι δεξαμενής καυσίμου, ζημιές στις ταπετσαρίες του οχήματος, ζημιές στην οροφή του οχήματος, ζημιές που προκλήθηκαν από σχάρα οροφής ή αποσκευών επί αυτής, ακραία βρωμιά στο εσωτερικό του οχήματος, ζημιά στο κάτω μέρος του οχήματος, προσωπικά αντικείμενα μέσα σε ενοικιαζόμενο όχημα, ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, τρυπήματα σε ελαστικά και σκασμένα ελαστικά, ζημιές λόγω λανθασμένου / προβληματικού τύπου καυσίμου, ζημιές σε παιδικά / βρεφικά καθίσματα, απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ξεχασμένης ενεργοποιημένης ηλεκτρικής συσκευής ή συσκευών, απώλεια εγγράφων του οχήματος, απώλεια πινακίδων κυκλοφορίας.
Η εταιρεία ενοικίασης του οχήματος – Carrent Karpathos, δεν είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωμένη να αντικαταστήσει σκασμένο – τρυπημένο ελαστικό η ζημιές σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου(ραδιόφωνο, CD/mp3 player, κ.λ.π.).
Το κόστος ρυμούλκησης καλύπτεται από οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη.
Το Carrent Karpathos δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών / ναρκωτικών ουσιών, προκαλεί ηθελημένη ζημιά, οδηγεί εκτός δρόμου, οδηγεί χωρίς την  απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή ή για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια και σε παράβαση του ΚΟΚ.
Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιων αξιώσεων.
Οποιαδήποτε μη αναφερθείσα ζημιά ή ατύχημα στο όχημα μπορεί να εκληφθεί ως αμέλεια. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χρέωση του πελάτη.

Ασφάλεια Κλοπής (THW)

Περιλαμβάνετε στο κόστος ενοικίασης, ανάλογα με τους όρους των CDW και FDW που έχουν συμφωνηθεί στο συμβόλαιο.  Σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς, πρέπει να καλέσετε την αστυνομία και να αναφέρετε το περιστατικό άμεσα, στη συνέχεια να καταθέσετε ένα αντίγραφο της αστυνομικής αναφοράς μαζί με το ενοικιαστήριο συμβόλαιο και τα κλειδιά του οχήματος στην εταιρεία ενοικίασης Carrent Karpathos.  Η κάλυψη της Ασφάλισης Κλοπής δεν ισχύει πέραν της συμφωνηθείσας διάρκειας ενοικίασης με την τοπική εταιρεία ενοικίασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν αυτή την ασφαλιστική κάλυψη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις

WUG : (Ασφαλιστική κάλυψη κάτω πλευράς του οχήματος και γυάλινων επιφανειών) είναι διαθέσιμες προς αγορά από τον πελάτη.

Σε ποιες Περιπτώσεις η Ασφάλεια ΔΕΝ καλύπτει ζημιές

 • Όταν ο οδηγός είναι σε κατάσταση μέθης.
 • Μετά από ένα ατύχημα δεν σταμάτησε και δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, όπως να ειδοποιήσει την εταιρία μας, την Τροχαία (100), να πάρει ονόματα και διευθύνσεις των εμπλεκομένων στο ατύχημα, καθώς και να μην μετακινήσει το αυτοκίνητο από το σημείο που έγινε το ατύχημα πριν καταφθάσουν στο τόπο του ατυχήματος η τροχαία και αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας.
 • Χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο για αθέμιτους και παράνομους σκοπούς, π.χ. λαθρεμπόριο, κλοπή, παράνομη μεταφορά αντικειμένων και εμπορευμάτων.
 • Οδηγούσε το αυτοκίνητο κάποιος που το όνομα του δεν ήταν γραμμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο για οποιουδήποτε είδους αγώνες ή ανταγωνισμούς.
 • Οδηγούσε το αυτοκίνητο σε μη εξουσιοδοτημένους δρόμους όπως σε παραλίες, ακατάλληλους δρόμους, σε βουνά, κ.α.
 • Οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ, π.χ. παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών, του σήματος STOP, ορίου ταχύτητας, εισόδου στο αντίθετο ρεύμα, κ.α.

Πολιτική Ακυρώσεων

Ακυρώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατόπιν συννενοήσεως και όπως έχει συμφωνηθεί με την Carrent Karpathos.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και οι Τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.